Vinograde smo vedno obdelovali naravi prijazno, zato smo se odločili, da v letu 2015 stopimo na pot preusmeritve v ekološko vinogradništvo.

Udejanjati ekološko vinogradništvo v praksi pomeni, da lahko gnojimo le z organskimi gnojili in škropimo le z nesintetičnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, kot sta na primer žveplo in baker. S tem želimo dati svoj prispevek k čistoči okolja v katerem živimo in delamo, saj nam ni vseeno, kaj bomo pustili prihajajočim rodovom.

Poznati in razumeti potencial lege in ga ustrezno izraziti je za nas velik izziv. Katero sorto? Na katero lego? Za kakšen stil vina? To so vprašanja, ki si jih nenehno zastavljamo. Štirideset let izkušenj nam je vsekakor koristna pomoč pri iskanju odgovorov. Naši vinogradi so v celoti zatravljeni, gojitvena oblika je povečini enojni guyot, ponekod, kjer lega ‘vsiljuje’ večjo bujnost uporabljamo dvojni guyot. V vinogradih opravimo veliko zelenih del, vse z namenom, da je grozdje zračno in vinograd prevetren. S tem dosežemo ustrezno dozorelost grozdja in manjšo potrebo po zatiranju bolezni. Vsekakor se zavedamo, da se letniki med seboj zelo razlikujejo in opravila v vinogradu prilagajamo trenutnim razmeram.

Naša posebnost je tudi kolekcija dvajsetih starih Istrskih sort, ki jim želimo v prihajajočih letih dati večji pomen. Veliko delo za to, da bi bil kozarec našega vina sproščen užitek in nepozabno doživetje s pristnim okusom po Istri, ki je že od nekdaj znana kot dežela dobrega vina.