Škamal

Škamal je naša najnižja lega. Gre za pobočje, ki se spušča proti ozkemu dnu struge potoka Čičole, ki se izliva v reko Drnico. Lego tvorijo tri enote na katerih je zasajen izključno refošk. Poševna njiva, velika njiva in ob potoku.

Do leta 2004 smo imeli tukaj posajene poletne sorte jabolk, ker se je nasad izrodil smo ga nadomestili z vinogradom refoška, ki daje na teh nekoliko težjih in globjih tleh pridelek dobre kakovosti. Zelo dobro se obnese v sušnih letih, takrat je običajno količina pridelka dobra in kakovost odlična. Vinograd je zaščiten pred burjo.

Lega Škamal
Vinogradi Poševna njiva, velika njiva in ob potoku
Sorte Refošk
Leto sajenja 2004
Površina vinograda 1,76 ha
Gostota sajenja 4.000 trt/ha
Gojitvena oblika Enojni guyot
Povprečna ekspozicija Jugozahod
Povprečni naklon 18 %
Povprečna nadmorska višina 85 m