Ronkaldo

Lega s čudovitim pogledom na tržaški zaliv, Furlanijo in Julijske alpe v ozadju. Tvorijo jo trije vinogradi od katerih sta Severne Terase in Sira odprta na apnenih tleh, medtem ko je strmina nekoliko bolj zaprta in zaščitena pred burjo z ozkim pasom gozda. Strmina je naš najstrmejši vinograd na katerem imamo zasajen Modri pinot.

 

Z naravnimi danostmi te severne lege želimo simulirati pogoje rasti, ki so prisotni v tradicionalnih deželah, kjer to sorto gojijo. Severni nekoliko zaprt vinograd umiri moč sonca in omogoča pridelavo vina z nekoliko nižjo vsebnostjo alkohola, kar je pri pridelavi elegantnega modrega pinota več kot zaželeno, saj lahko na južnih sončnih legah postane preveč robusten, še posebej v za naše kraje običajnih letnikih.

Refošk je zasajen le 15 metrov stran od modrega pinota vendar v popolnoma različnih mikroklimatskih pogojih. Zelo odprt in zračen vinograd, kjer dosežemo svež in robusten refošk z izrazito obarvanostjo. Enako odprt je vinograd, kjer je malo nižje, zasajen Syrah.

Lega Ronkaldo
Vinogradi Severne terase, Strmina, Sira
Sorte Refošk, Modri pinot, Syrah
Leto sajenja Od 2006 do 2009
Površina vinograda 1,5 ha
Gostota sajenja 5.000 trt/ha
Gojitvena oblika Enojni guyot
Povprečna ekspozicija Severozahod do sever
Povprečni naklon 27 %
Povprečna nadmorska višina 238 m