Kocina

Tukaj se je vse začelo. Oče je leta 1976 zasadil prve trte refoška in tradicija kmetovanja v naši družini je stekla. Do leta 2002 smo imeli v vinogradih samo refošk, od takrat naprej smo sortiment precej razširili. Kocina je razgibana lega, ki se nahaja na pol poti med Šaredom in strugo reke Drnice.

 

Njeno ime izhaja iz latinske besede Calcium, ki pomeni apno. Stari Izolani so to lego imenovali Kalcine, Slovenci pa Kocina. Dejansko je na večjem delu te lege talna podlaga izjemno bogata z apnom, pH vrednost  teh tal je visoka. Na posameznih delih se pa tla nekoliko razlikujejo in so manj apnena ter bolj ilovnata in močnejša ter bolj rodna. Kocino dejansko tvori večje število manjših vinogradov, ki so razmetani po legi in se po svojih značilnostih precej razlikujejo.

Talne razmere so od vinograda do vinograda nekoliko različne, tako da jih ločimo predvsem po njihovem rodnem potencialu, ki je vezan na lastnosti tal. Ravno tako so vinogradi različno odprti in izpostavljeni soncu. Njihov višinski razpon na tej legi znaša 100 metrov. Na višjih delih imamo zasajen predvsem refošk, medtem ko je na nižjih delih, kjer so tla nekoliko globja, zasajena malvazija.

Lega Kocina
Vinogradi Stari vinograd, Pod Brunotom, Za hišo, Jezik, Spodnji mladi, Zgornji mladi, Ampelos, Raven, Terase, Dolinca
Sorte Refošk, Malvazija, Cabernet sauvignon, Stare sorte, Muškat, Sivi pinot
Leto sajenja Od 1976 do 2014
Površina vinograda 7,9 ha
Gostota sajenja Od 3.300 do 6.200 trt/ha
Gojitvena oblika Dvojni in enojni guyot
Povprečna ekspozicija Jugovzhod do  jugozahod
Povprečni naklon 9 – 30 %
Povprečna nadmorska višina 125 do 225 m