Bolonja

Na tej legi je prve trte posadil leta 1978 stric Stane in sicer 6000 trt refoška in 2000 malvazije, od katere je kasneje nekaj trt precepil na cipro. Lega je sestavljena iz treh delov in sicer leva, desna in spodnja njiva. Na levem je zasajen refošk, tukaj so tla nekoliko globja in bolj rodovitna. Na desnem delu sta posajena malvazija in nekaj refoška, tukaj so tla plitka, apnena in zelo kamnita.

Razlika v kakovosti med refoškom na tem delu in tistem na levi strani vinograda je očitna, saj je desni del primeren za pridelavo rdečih vin odličnega poenciala za zorenje. Spodnja njiva je bila zasajena leta 2014 z malvazijo, tukaj so tla podobna, kot na levi parceli. Za starejši del vinograda so značilne večje sadilne razdalje, ki so bile v rabi v 70ih in 80ih letih prejšnjega stoletja, ko je bil cilj predvsem velik pridelek. Obremenitev teh trt smo v zadnjih letih precej zmanjšali in tako dosegamo skromne a kakovostne pridelke.

Lega Bolonja
Vinogradi Leva, desna in spodnja njiva
Sorte Refošk, Malvazija, Cipro
Leto sajenja 1978 in 2014
Površina vinograda 3,6 ha
Gostota sajenja 2700 in 4000 trt / ha
Gojitvena oblika Dvojni guyot
Povprečna ekspozicija Jugovzhod
Povprečni naklon 15 %
Povprečna nadmorska višina 125 m